De stichting Vrienden Op Aarde heeft ten doel het ondersteunen van een zorgboerderij voor dementerende oudere mensen, alsmede het ontwikkelen van voorzieningen, stimuleren van zelfstandig wonen en het ondersteunen van mantelzorgers.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzamelen van geld en goederen via giften, donaties, subsidies, sponsorbijdragen of andere wijze. Daarmee zet de stichting zich in om een aantal projecten te realiseren. In de afgelopen periode hebben we met de hulp van veel Vrienden Op Aarde al heel veel mooie projecten gerealiseerd.

 

De stichting Vrienden Op Aarde is gevestigd in Brielle.

 

Bestuursamenstelling:

             Paul Peeters                -            voorzitter

             Caspar Lindeman        -            penningmeester

             Eliene de Jonge           -            secretaris

 

Contact:

             Secretariaat:

             Eliene de Jonge

             info@vriendenopaarde.nl

             NL 65 ABNA 0484 0492 75

             KvK: 56.05.02.24

             ANBI-status

 

Statuten: opvraagbaar

 

Projecten